PBJ Pharma-پارس بهروزان جم

  • Vitamin B12 1000-PBJ Pharma

    ویتامین ب12 پارس بهروزان جم

    ویتامین B12 عضو خانواده ویتامین های  محلول در آب گروه ب می باشد که همراه با فولات در سنتز واحد های ساختاری مولکول های DNA و RNA دخالت داشته و به همین دلیل نقش کلیدی در عملکرد طبیعی سیستم عصبی و ساخت گلبولهای قرمز دارد. ویتامین B12 همچنین در بیوسنتز اسیدهای چرب و تولید انرژی دخالت دارد.

منو اصلی